Marketinq və onun tədbirlərin təşkili sahəsində əhəmiyyəti

Söz verdiyimiz kimi sizə şirkətimizin aləmini daxildən təqdim etməyə başlayırıq ;)

Başlayaq marketinqdən!

Marketinq olduqca gənc elmdir. Bu səbəbdən də çoxlarımız marketinqə ikinci dərəcəli rol təyin edirik. Bir sözlə, düzgün qiymətləndirmirik.

Təəssüf… Halbuki, marketinq  maliyyə və kommersiya şöbələri ilə eyni səviyyədə olmalıdır.

Axı, hər hansı bir mühitdə inamla rəqabət aparmağa imkan verən, mal və xidmətlər bazarında naviqator olan marketinqdir.

Hər zaman bizə yenilənmiş xidmət üslublarını təqdim edərək, “Marketinq” anlayışı və məhz onun özünə xas olan xüsusiyyətləri daima formalaşmaqdadır.

Siz hələ də nəyəsə təəcüblənirsiz?

Ətraf mühitin olduqca rəqabətli olduğu bir dünyada gələcək sadiq izləyicilərinizə düzgün yanaşmaları tapa bilməlisiniz.

Həyata keçirilən hər hansı bir sosial-iqtisadi fəaliyyət müəyyən məqsədləri güdür və bütün bunları anlamaq üçün marketinq bizim köməyimizə çatır.

Bilirik! Bacarırıq! Təcrübədən keçiririk!

İndi yəqin ki, bir iclas otağının ekranında bir layihə işıqlandırıldığı zaman marketoloqlarımızın nə etdiyini başa düşdünüz?

Ancaq indi – daha ətraflı.

Hadisə marketinqi, hazırda mal və xidmətləri bazarda tanıtdırmaqda ən perspektivli sahələrindən biridir.

Burada qeyd etmək vacibdir ki, o, böyük imkanlara və formalarının sonsuz müxtəlifliyinə malikdir.

Yeri gəlmişkən, marketinq bir fəlsəfə olaraq görülür.

Kollektiv yaradıcılığın müxtəlif təcrübələri və nəzəriyyələri bu sahədə böyük rol oynamışdır.

Elm adamları, tədqiqatçılar, menecerlər və sahibkarlar bir rəydə razılaşdılar və bu günə qədər getdikcə inkişaf etməkdədirlər.

Tədbir sənayesi bazarında marketinq mühüm rol oynayır.  Bir çox cəhətdən, onun köməyi ilə prioritetlər müəyyənləşdirilir və əsas hədəflər seçilir, həm də sadiq bir auditoriya formalaşdırılır.

Axı, hər hansı bir hadisə ziyarətçilərdə yalnız müsbət emosiyalar oyatmaq və maraqlı olmaq deyil, həm də uzun müddət yadda qalmaq və keçirildikdən sonra da işləməyə borcludur.  Deyə bilərik ki, bu, şirkətin vahid bir emosional imicini formalaşdıraraq hər cür hisslərə güclü təsir göstərməlidir.

Diqqət yetirdinizmi ki, belə bir tədbiri aydın və düzgün şəkildə təşkil etməklə effekt dərhal aydın olur?

Bir az dərinə getsək, onda bütün eventleri bir neçə sinfə bölmək olar.

Birincisi, tamaşaçılarla əlaqənin təbiətinə aiddir.
rəsmi – seminar, konfran; qeyri rəsmi – konsertlər, bayramlar

İkincisi, cəlb olunan tamaşaçılara aiddir.
Bunlar siyasi (nümayişlər, açılışlar), korporativ (təlimlər, təqdimatlar), sosial          (xeyriyyə aksiyaları), mədəni və maarifləndirici (sərgilər, konsertlər, festivallar),    elmi (konfranslar, simpoziumlar) və hətta idman eventlərdir (olimpiada, yarışlar).

Üçüncüsü marketinq tapşırıqlarının növləri üzrə bölünə bilər.
Burada məlumatlandırma metodları (təqdimatlar), bilikləri möhkəmləndirən,        təcrübə verən (testlər, nümunələr, komanda qurma, məşq) və hətta münasibət və    davranışı düzəldən metodlar (mətbuat konfransları, təqdimatlar) mövcuddur.

Dördüncü, cəlb olunan tamaşaçıların sayına görə bölünə bilər.
Bunlar kütləvi (festival, konsert) və ya qrup (brifinq, mətbuat konfransı) şəkildə      keçirilən eventlərdir.

Və nəhayət, beşincisi – tədbirin açıqlığı baxımından.
Pulsuz iştirak və ya yalnız dəvətnamə və ya bilet ilə.

Marketinqin özü zəhlətökən reklam deyil, əksinə fəlsəfi bir yanaşma istifadə edərək istənilən auditoriyanın istək və ehtiyaclarına uyğunlaşır, parlaq, geniş miqyaslı və uzun müddət yadda qalan bir hadisə yaradır.

Fəlsəfəyə qayıtsanız, emosional marketinqin (EQ) əsasını – insanın hisslərdən xəbərdar olması və daxili şəxsiyyətinin böyüməsi üçün nə lazım olduğunu tam olaraq anlamaq bacarığında olduğunu görəcəksiniz.

Duyğular siqnaldır!  Heç vaxt təsadüfi deyillər!  Onları düzgün istifadə etsəniz, çox sayda müxtəlif problemi həll edə bilərsiniz.

Beləliklə, marketinqin mal və xidmətlər bazarında universal bir psixoloji və sosial vasitədən başqa bir şey olmadığı qənaətinə gəldik.

Yuxarıda göstərilənlərin bütün mahiyyətini aydın şəkildə başa düşməyiniz üçün məşhur McDonald şirkətini nümunə kimi göstərəcəyik.

Onlar, demək olar ki, hadisə marketinqinə ilk müraciət edənlərdən biri idilər. Onlar mütamadi olaraq tədbir keçirdib, kloun Ronaldın personajından istifadə ediblər.

Bu yanaşma lazımlı auditoriyanın nümayəndələrini – uşaqlı ailələri restoran şəbəkəsinə cəlb etdi.

Bununla yanaşı, şirkət tanınmış şəxslərin iştirakı ilə xeyriyyə aksiyaları keçirməyə başlamış və bu da markanın yaranmasına müsbət təsir göstərmişdir.

Beləliklə, reklam bir bayrama çevrilir və onun ideyası geniş miqyaslı və möhtəşəm bir hadisə şəklində istehlakçıya çatdığı zaman auditoriya ilə yaxınlaşma daha sürətli olur və daha sonra uzun müddət işləyir.

Doğru marketinqi laqeyd etməməyi məsləhət görürük və beləliklə uğur sizin tərəfdə olacaq!

Biz də sizə məhz bunu arzulayırıq!

1127
1